Kundens egne kommentarer:
Vi kontaktede Jørgen Vester, som tidligere succesfuldt har leveret Velfac vinduer til hele vores gårdhavehus.
Opgaven lød:

  • Nedrivning af eksisterende overdækket terrasse
  • Ombygning/udvidelse af eksisterende udhus
  • Nye tagrender på hus & udhus
  • Udskiftning af defekte tagplader på hus
  • Ny overdækning af terrasse

Vi ønskede et enkelt, smukt kvalitetsbyggeri, med et absolut minimalt vedligeholdelses arbejde, da vi er i aldersgruppen 60+. Og dermed, at kræfter til vedligehold, fremadrettet minimeres.

Alt dette, ud fra devisen at vi spørger til kvalitet, og siger ja tak, når kvalitet og pris harmonerer.

Jørgen Vester har på bedste vis leveret og koordineret som ønsket. Ting tager tid i hånværker-verdenen. Det har vort projekt også.
Mange brikker skal indpasses for succesfuldt håndværker samarbejde.

Tak til Jørgen Vester, smeden John, glarmester Stig, elektriker Vagn, samt alle de gæve ansatte håndværkere, der har bistået undervejs.

/familien B-Hillerød